Καλώς ήλθατε στη νέα ιστοσελίδα της 3Stars Sports

Please open Admin -> Appearance -> Menus Setting

Also in: Greek

Tribunes Bleachers certified with ISO 9001-2008 by Mario Orlando

Tribunes Bleachers - Mario Orlando & Figli

Tribunes Bleachers by Mario Orlando & Figli

Tribunes Bleachers by the Italian company Mario Orlando & Figli. Mario Orlando & Figli was set up in 1964 and is a market leader in planning, production, sale and rental of: stages, modular tribunes, platforms, street barriers, gazebos and stands for exhibitions. The company is certified among others with ISO 9001/2008, ISO 3834-3/2006 and EN 1090-1/2009. All the products are made entirely in Italy at the factory in Catania.

Δες τα πιστοποιητικά της εταιρίας Μario Orlando & Figli

</p> <h5>Click on Mario Orlando & Figli logo to visit their official web page</h5> <p>

Κερκίδες Αθλητικών Εγκαταστάσεων με πιστοποιήσεις ISO 9001 & EN 1090-1
Share